Αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης

Η επιχείρησή μας διανέμει προϊόντα τα οποία παραλαμβάνονται σε κατεψυγμένη κατάσταση και για αυτόν το λόγο είναι σημαντικό οι συνθήκες αποθήκευσης να διασφαλίζουν τη διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας για αυτά τα προϊόντα. Απαιτείται επομένως ο συστηματικός έλεγχος της θερμοκρασίας και της καλής λειτουργίας του καταψύκτη και των ψυγείων σε ημερήσια βάση.

Επιπλέον θα πρέπει να λαμβάνετε μέριμνα ώστε η πόρτα του καταψύκτη να κλείνει ερμητικά και αυστηρά να μη μένει ανοιχτή για μεγάλο διάστημα. Θα πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή ώστε εάν έχουν μείνει ορισμένα τεμάχια από προηγούμενη παραλαβή, να τα τοποθετούμε στον καταψύκτη έτσι ώστε να τελειώσει πρώτα η παλαιότερη παρτίδα (first in first out).

 

apopsixi apopsixi5